برنامه های وفاداری

ورود به باشگاه

با عضویت در باشگاه مشتریان 200,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 500,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

شرکت در نظرسنجی

به ازای شرکت در نظرسنجی خرید 200,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی باشگاه مشتریان بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 270000000 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی فایل اکسل بدانید :

اطلاعات تکمیلی